SONDAJ YÖNTEMLERİ

Yumuşak tip yani kendini tutamayan zemin tiplerinde uygulanan sondaj yöntemi; Kaya ortamda – Sert Kayalarda uygulanan sondaj yönteminden farklılık gösterir.

YUMUŞAK FORMASYONLARDA; Kendini çamur sirkülasyonu ile sondaj yapılır
SERT KAYADA ise sondaj,hava sirkülasyonu ile gerçekleşir.

Her iki sondaj yönteminin kullanılması gereken durumlar da vardır ve sondaj maliyetini etkiler.

Sondaj yeri belirlemek için mutlaka su etüdü (Jeolojik etüt-Hidrojeolojik Etüt-Jeofizik etüt-Radyeztezi Yöntemi vb ) yapılmalı ve kuyu lokasyonu belirlenmelidir.

 Yeraltısuyunun en bol olduğu belirlenen yerde sondaj işlemine başlanılmalıdır.

Sondaj işlemi-delme esnasında istenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve delme boruları ( tij ) dışarıya çıkartılarak , matkap çapından daha küçük çapta bir muhafaza borusu ile kuyu muhafazaya alınır ve kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası  yıkanmış ve elenmiş granüle sondaj çakılı ile doldurulur,kuyu temizlenip geliştirilerek (basınçlı hava , pistonlama vs ile) kullanıma hazır hale getirilir.

This entry was posted in Sondaj, Sondaj sık sorular and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.