SONDAJ DANIŞMANLIĞI:

Su Kuyusu Kontrol Mühendisliği:
Yeraltı suyu kullanılması ve bu amaçla su kuyusu açılmasına niyetlenildiğinde; Sondaj ve su sondajı konusunda,Yer altı suyu Arama ve su etüdü konusunda tecrübeli bir Mühendislik Danışmanlık firması ile çalışılması size ektra mali yük getirmez;tam tersine sizi yüklü bir maliyetten kurtarır.

Çünkü Sondaj danışmanı ile çalışılması hem Su sondajı yapılarak kuyu açılması maliyetinizi düşürür,hem de verimi yükseltir.

Sondaj çalışmamız

Su kuyusu açtırmak isteyen Şirketler; sondaj firmasına  kuyunun tamamı için delik ve boru çaplarını,boru cinsini, borunun et kalınlığını,nasıl bir kuyu geliştirme tekniğinin kullanılacağını, sondaj makinası kapasitesini, sondaj işleminin süresini, kuyuda bir problem olduğunda ne yapılacağı gibi konuları sorup öğrenmelidir.

Yapılacak Kuyu Sözleşmesinde bu hususlar açıkça yazılı olmalıdır ve Kuyu Kontrol Mühendisi kuyuyu denetlemelidir.

This entry was posted in Sondaj, Sondaj sık sorular and tagged , , , . Bookmark the permalink.