Sondaj hk.Bilinmesi gerekenler

Sondaj işlemi :

Yeraltısuyu bakımından en verimli olduğu tespit edilen noktadan delme işlemine başlanılmaktadır. Daha sonra hedeflenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve delme boruları ( tij ) dışarıya çıkartılarak , matkap çapından daha küçük çapta bir muhafaza borusu ile kuyu muhafazaya alınır ve kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası  yıkanmış ve elenmiş granüle sondaj çakılı ile doldurulur, daha sonra kuyu temizlenip geliştirilerek (basınçlı hava ,pistonlama vs ile) kullanıma hazır hale getirilir.

Kuyudan Su Alınması:

Tamamlanan kuyuya uygun dalgıç pompa  sondajcı tarafından kuyu sahibine bildirilecektir. Pompa çapı, basma yüksekliği ve debi gibi bilgileri içeren bu seçime göre alınan ve kuyu içinden yukarıya doğru  su pompalayan  dalgıç pompa galvanizli borular ve elektrik kablolarıyla kuyu tabanına yakın uygun bir yere ( dinamik su seviyesi altında  ve filtreli muhafaza borusunun karşısına gelmeyecek bir derinliğe ) monte edilerek su temin edilmeye başlanacaktır.

Su Kuyusu Açmak,Kuyu açanlar,Su sondaj firmaları
 
Yeraltı Su açısından  En Verimli Yer Tesbiti
 
Yer altı suyu tespitinde başlıca metodlar ; Jeolojik etüd, Jeofizik etüd, Radyeztezi Yöntemi(çubuk) ve elektromanyetik etüdlerden bir veya birkaçı olmakla beraber , bunların hangisinin uygulanacağı sondaj yapılacak yerin bulunduğu bölge, arazinin veya tesisin büyüklüğü,su ihtiyacı miktarı gibi değişkenlere  bağlı olarak önerilir.

Kuyu Kalitesi Kavramı:

Yaygın olan kanaatlere göre yeryüzünden yeraltına doğru delinecek bir delik ve içine konulacak bir muhafaza borusu ile sondaj yapılmış olunacağı zannedilmektedir. Oysa foraj (delik delme ) ile su sondajı arasındaki fark doğruyla  yanlış arasındaki fark kadar büyüktür.Çünkü bir su sondajının temel mantığı; yeraltının belirli bir derinliğindeki suya  ulaşmak ve bunu pompa ile çekmektir.Ancak kuyunun yıkılmaması ve suyun pompaya ulaşması gerekmektedir.Akla şu soru gelebilir : Kuyuya muhafaza borusu konulduktan sonra kuyu yıkılabilir mi ? Normalde cevap elbetteki  hayır olacaktır. Öyle ise su ile pompanın irtibatı nasıl kesilir ? Bunu izah etmek için daha önce tarif edilen sondaj tekniğini gözönüne getirmek gerekir. Şöyle bir örnek verelim ; kuyu delinirken otuzuncu ve yetmişinci metrelerde gevşek zeminler geçilip doksanıncı metrede suya ulaşarak  kuyuyu yüzüncü metrede tamamladığımızı kabul edelim. Daha sonra kuyuya muhafaza borusu koyduğumuz halde kuyu cidarını iyice çakıllayamazsak  otuzuncu ve yetmişinci metrelerdeki gevşek zeminler suyun da etkisiyle zamanla aşağıya doğru akacak ,yani boru ile kuyu arasında birikecek ve kuyu içi ( pompa ) ile yeraltısuyunun irtibatını tamamen veya kısmen kesecektir.Şekilden daha iyi anlaşılacağı gibi bir kuyunun kalitesi boru çapı, boru cinsi, teçhiz planının doğruluğu, çakıl zarfının kalınlığı ve uygulanan tekniklere bağlı olarak çok ciddi şekilde farketmektedir.

Sondaj Yaptıracak Firmaların dikkat edeceği hususlar:

Sondaj yaptırmak isteyen Şirketler sadece birim fiyat sorarak değerlendirme yapmak hatasına asla düşmemelidirler. Çünkü önemli olan en ucuzu almak değil, en iyiyi en ucuza almaktır.

Sondaj yaptırmak isteyenler  aynı kalitede olacağına inanacakları iş için sondaj firmasına kuyunun tamamı için delik ve boru çaplarını, boru cinsini, borunun et kalınlığını,nasıl bir kuyu geliştirme tekniğinin kullanılacağını, sondaj işleminin hangi kapasitede,ne durumdaki makinalarla yapılacağını, işin ne kadar süreceğini, kuyuda bir zemin problemi olduğunda ne yapılacağı gibi konuları net olarak sorup öğrenmelidir.
This entry was posted in Sondaj sık sorular. Bookmark the permalink.