JEOLOJİK ARAŞTIRMA

Jeolojik-Jeofizik-Hidrojeolojik Etüd:

Sondaj yapılmadan önce jeolojik araştırma-jeofizik etüt -hidrojeolojik etüt vb çalışmaları yapılmalı,su sondaj çalışması için en uygun lokasyon tespit edilmeli ve Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi hazırlanmalıdır.

Aksi halde sondaj için harcanacak para tamamen boşa gidebilir. Yapılacak su arama, su etüdü ’ne göre; açılacak su sondaj kuyusu tasarımı yapılmalı;sondaj derinliği-sondaj lokasyonu-sondaj yöntemi-su sondaj yapılması sırasında kullanılacak malzeme belirlenmelidir.